Besturen

Hoewel het dispuut bestaat bij de gratie van haar leden, is voor het voortbestaan ervan een bestuur noodzakelijk. Dit orgaan wordt bij Semper Excelsius gevormd door een triumviraat van Praeses, Vice-Praeses en Fiscus, die democratisch verkozen worden. Samen zijn zij de kapiteins van het fregat dat S.E. heet en houden zij de constant muitende matrozen in toom. Gedurende een bestuursjaar leer je de zeven zeeën bevaren en doe je ervaring op in het verkrijgen van kapersbrieven, het overzicht houden in zwaardere getijden en het enteren van externe schepen vol schone en minder schone sirenen. Na je bestuursjaar meer je weer aan met je fregat in veiligere wateren en zul je gelauwerd en wel lavend terug kunnen kijken op het mooiste jaar uit je studententijd.

De (oud-)besturen van O.H.D. SE: