Onafhankelijk Heerendispuut

Semper Excelsius

Het enige Onafhankelijk Heerendispuut te Utrecht!

Het Ontstaan

O.H.D. Semper Excelsius is ontstaan op 9 mei 2006 te Keizerstraat 10bis te Utrecht. Vier goedlachse drinkebroeders kwamen op regelmatige basis in deze villa samen om te dineren, borrelen, in en af te pilsen. Op een avond kwamen zij op het idee een onafhankelijk dispuut op te richten. Dit leidde tot een vrijblijvend dispuut zonder de hiërarchieën, maar mét de verbondenheid van het verenigingsleven.

Keizerstraat 10 bis

Groots door klein te blijven

Nieuwe Leden

In de jaren die volgden waren er genoeg mannen die zich wilden aansluiten bij het heerlijke genootschap dat was ontstaan. Elke jaargang waren er enkelen die de kritische selectie overleefden en zich officieel lid van het dispuut mochten noemen. Besturen gingen, besturen kwamen. Het dispuut bleef groeien en er vonden veranderingen plaats. De grondbeginselen zijn echter altijd hetzelfde gebleven.


Activiteiten

De rode draad van Semper Excelsius is de dinsdagavond, ook wel de dispuutsavond genoemd. Door de ledengroei van het dispuut is de bar aan de Keizerstraat inmiddels vervangen door stamkroeg ‘t Gras van de Buren aan de Lange Jansstraat. Naast de vaste borrelavond zijn er door het jaar heen genoeg activiteiten om de leden uit de bibliotheek weg te houden. Twee weekenden weg, het kerstdiner, feesten, afstudeerborrels, 21-diners, de diesweek, lustrumreizen en diverse andere (externe) borrels.

Lustrumreis in Colombia

Reünisten

Reünisten

De studententijd van de vier grondleggers is alweer enkele jaren voorbij, maar ze kunnen gerust zijn. Nu, ruim tien jaar later, bloeit Semper Excelsius nog steeds. Op het moment van schrijven zijn er 19 actieve leden uit 17 verschillende jaargangen en 45 oud leden. Die 54 ouwe lullen vormen samen de SER (Semper Excelsius Reünisten). Zij komen nog regelmatig langs op de borrelavond en bij activiteiten. De goede band die zij onderling en met de nieuwe generaties onderhouden is tekenend voor Semper Excelsius. Het lidmaatschap geeft niet alleen een leuke invulling aan je studententijd, maar bezorgt je vooral vrienden voor het leven!

Nunc est bibendum!